Efter noggrann klinisk undersökning och om nödvändigt kompletterande provtagningar eller tester, diskuterar Din läkare resultaten och förklarar sjukdomstillståndet och behandlingsmöjligheterna med Dig. Tveka inte att fråga om något verkar oklart. Ett remissvar sänds också normalt till Din läkare som remitterat in Dig till oss. För oss är det viktigt med en god kommunikation och ömsesidigt förtroende och respekt mellan patient och läkare, liksom den personliga och professionella kontakten med vår personal som är en viktig del i Din fortsatta behandling. Dina frågor och känslor är viktiga och vi försöker lyssna och bistå på bästa sätt.

Provtagning
Mottagningen har upparbetade rutiner för alla rutinmässigt förekommande hudprover (biopsier med histopatoloiska undersökningar), odlingsprover och mikroskopiska undersökningar. I huvudbyggnaden på Ersta sjukhus finns laboratorier för ytterligare undersökningar i förekommande fall (blodprover, fysiologiska undersökningar, röntgen).

Utvärtes eller invärtes behandling
Fördelen med utvärtes behandling är att medicinen kan appliceras direkt på de sjukliga förändringarna i huden utan någon omväg. Nackdelen är förstås att sådan behandling många gånger är besvärlig, kladdig, tidsödande eller ofullständig. Andra förändringar som t ex solskador (aktiniska keratoser), cellförändringar och förstadier till hudcancer m m kan behandlas med ”skrapning” (curettage) och/eller kryokirurgi (frysning med flytande kväve.

Invärtes behandling (systembehandling) är enkel, snabb, ren och uniform men risken för eventuella biverkningar får i stället vägas in. En förutsättning för systembehandling är noggranna kontroller och regelbundna återbesök under behandlingstiden. Vissa läkemedel kan enbart användas som utvärtes medel och andra enbart som invärtes. Ett viktigt komplement är också olika typer av ljusbehandling, helkroppsbehandling eller lokal ljusbehandling av t.ex. enbart en hårbotten, händer och/eller fötter.

Ljusbehandlingsavdelning
Mottagningen har en modern och välutrustad ljusavdelning med möjlighet till behandling med UVB, UVA, UVAB, PUVA, BUCKY (gränsstrålar/mjukröntgen) och PDT (fotodynamisk behandling). En normal ljusbehandlingsserie med UVB, UVA, UVAB eller PUVA ges oftast 2 ggr/vecka över 6-8 veckor, ibland längre. Efter läkning ges en tids efterbehandling, s.k. underhållsbehandling, en gång i veckan för att sedan smygas ut. Vid återfall upptas behandlingen eventuellt på nytt efter ny bedömning.

 

Ljusbehandling

UVB och UVAB lämpar sig för kroniska eksem, psoriasis och vissa andra hudsjukdomar som inte svarat tillfredställande på annan behandling med utvärtes eller invärtes medel. Klådtillstånd t ex i samband med njursjukdom kan också ofta lindras effektivt.

PUVA är en kombination av psoralentabletter och UVA-ljus som har använts sedan 70-talet med ofta mycket bra resultat i svåra fall av psoriasis, pustulosis palmoplantaris och vid vissa kroniska eksem.

BUCKY infördes av Professor Gustav Bucky redan 1928, en behandling som bara påverkar hudens yttersta delar, och endast på väl avgränsade kroniska utslag t ex över armbågar, knän, handflator, fotsulor, nagelförändringar, hårbotten m m. Den ges vanligen en gång i veckan över 4-6 veckor, ibland något längre. Särskilda föreskrifter gäller för behandlingen.

Detaljerade instruktioner för respektive ljusbehandling ges alltid muntligen och skriftligen i samband med läkarbedömningen hos oss.

PDT är en förhållandevis ny behandlingsform mot hudtumörer och förstadier till sådana. Mottagningen har använt PDT sedan 1996. PDT innebär en kombination av ett ämne som appliceras på huden och tas upp selektivt av skadade celler vilka sedan destrueras vid efterföljande behandling med intensivt rött ljus från PDT-lampan.

Metoden lämpar sig särskilt för förändringar som sitter illa till för kirurgisk behandling (som ofta annars är alternativet), t ex på näsa, panna, eller öron. Läkningsresultatet brukar bli utmärkt.

Diagnos och behandling